Instrukcja drużyny
opis dokumentutypdata
doc08-04-2013[ Pobierz ]
51 kB
Zbiórki

5 Drużyna Harcerska „FRATERNITAS” im. Tadeusza Zawadzkiego „ZOŚKA”  z Makowiska

czwartek od 15:00 do 16:00 – SP w Makowisku

 

7 Jarosławska Drużyna Wędrownicza „ORŁY” z Jarosławia 

środa od 20.30 do 22.00 – Hufiec ZHP Jarosław

 

8 Harcerska Drużyna Jeździecka „ARABIAN” z Pełkiń 

piątek od 17.30 do 19.00 oraz

sobota od 14.00 do 15.30 i od 15.00 do 16.30 – Stajnia w Wygarkach

 

22 Próbna Jarosławska Drużyna Harcerska Księżycowy Regolit działająca przy 2 PG w Jarosławiu

 

14 Jarosławska Drużyna Harcerska „KRÓLESTWO SULIMY” im. Zawiszy Czarnego z Jarosławia

w pierwszy wtorek miesiąca od 17.00 do 19.00- Hufiec ZHP Jarosław

 

XVII Drużyna Harcerska „BRZASK” z Jarosławia

piątek od 17.15 do 18.15 i od 20.00 do 21.00 

sobota od 17.00 do 18.00 i od 18:00 do 19:00 - Hufiec ZHP Jarosław

 

39 Drużyny Harcerskiej „Komandosi” z Mołodycza

co dwa tygodnie w środę od 14:00 do 15:30 – SP w Mołodyczu

 

5 Gromada Zuchowa „Leśna Duszki” w Jankowicach –

od …. Do …. - SP w Jankowicach

 

10 Gromada Zuchowa „Leśne Świetliki” z Jarosławia

od … do …. – SP Nr 10 w Jarosławiu

 

11 Gromada Zuchowa „Brygada RR” –

piątek od 17.00 do 19.00 oraz sobota od 10.00 do 12.00 – SP Nr 11 w Jarosławiu

Kodeks postępowania harcerza
KODEKS POSTĘPOWANIA HARCERZA
 

Kodeks obowiązuje wszystkich członków drużyn. Jest wyznacznikiem naszego postępowania na co dzień – nie tylko w mundurze. Jest związany ściśle z Prawem Harcerskim, któremu ślubowaliśmy wierność składając Przyrzeczenie Harcerskie.

 

1. Harcerzem jestem nie tylko w mundurze. Prawo Harcerskie obowiązuje zawsze.
2. Zawsze dotrzymuję danego słowa.
3. Włączam się w życie drużyny uczestnicząc we wszystkich akcjach organizowanych przez drużynę.4. Nie oszukuję, nie kłamię ani w szkole nauczycielom, ani w domu rodzicom.
5. Nie wszczynam bójek.
6. Nie wyśmiewam się z innych nawet gdy robią to wszyscy.
7. Szanuję przekonania kolegów i koleżanek.
8. Pomagam tym, którzy potrzebują pomocy, nie oczekując za to nagrody.
9. W każdym miesiącu wyznaczam sobie jedno zadanie do realizacji.
10.Swoim zachowaniem daję przykład innym.

 

Za jawne i nagminne łamanie kodeksu postępowania Drużynowy po akceptacji Rady Drużyny może nałożyć na członka drużyny karę w  postaci :
- zakazu udziału w imprezach drużynowych i hufcowych,
- udzieleniem nagany w rozkazie,                                                               
- odebrania barw drużyny,
- zawieszeniem w prawach członka drużyny na określony okres.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )