Ewidencja ZHP

Ewidencja ZHP jest obowiązkowym elektronicznym obrazem rejestrów członków

                                                                 i jednostek ZHP.

 

27. Naczelnik ZHP zarządza naliczenie wysokości składek na podstawie danych z Ewidencji ZHP.

28. Za rzetelne i terminowe prowadzenie Ewidencji ZHP w jednostkach odpowiedzialni są:

- w podstawowej jednostce organizacyjnej – kierujący podstawową jednostką organizacyjną

- w szczepie  - komendant szczepu

- w związku drużyn – komendant związku drużyn

- w hufcu – komendant hufca

- w chorągwi – komendant chorągwi

- w Głównej Kwaterze ZHP – Naczelnik ZHP.

29. Ewidencja ZHP musi być zgodna ze stanem faktycznym i rejestrami członków prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych ZHP: gromadzie, drużynie, kręgu, szczepie, związku drużyn, hufcu, chorągwi, Głównej Kwaterze ZHP.

opis dokumentutypdata

tabela do ewidencji

docx15-01-2014[ Pobierz ]
14 kB
Karta członkowska
Karta członkowska ZHP to oficjalny dokument potwierdzający przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego. Otrzymuje się ją po poprawnym wprowadzeniu danych do systemu Ewidencja ZHP.
Karta jest ważna od momentu jej wyprodukowania do:
- utraty członkostwa w ZHP i skreśleniu z Ewidencji ZHP,
- wyczerpania się terminu ważności (3 lata).
Nie trzeba jej aktywować by stała się ona dokumentem ZHP.
Karty posiadają 3 wzory i są dedykowane grupom:
Pomarańczowa – dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników
Niebieska – dla instruktorów ZHP
Brązowa – dla seniorów
Karty produkowane są w systemie comiesięcznym, następnie trafiają do właściwej komendy przesyłką pocztową. Drużynowy odbiera karty we właściwej dla siebie komendzie hufca.

Czy posiadanie karty jest obowiązkowe?

TAK. Wprowadzenie kart członkowskich ZHP to pierwszy krok do usprawnienia i unowocześnienia naszej organizacji. Obowiązek posiadania karty jest regulowane przepisami ZHP i jest w równym stopniu ważne jak posiadanie własnego munduru.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )