Procedura powołania drużynowego w Hufcu Jarosław

Zgodnie ze Statutem ZHP funkcja drużynowego jest funkcją instruktorską.

W związku z tym, drużynowym może być tylko instruktor ZHP lub członek ZHP w wieku co najmniej 16 lat, po ukończeniu kursu drużynowych i przygotowany do pracy odpowiednią metodyką, który złożył pisemne zobowiązanie do prowadzenia drużyny. Jeśli drużynowy nie jest pełnoletni, właściwy komendant wyznacza pełnoletniego opiekuna, który składa pisemne zobowiązanie do pełnienia tej funkcji.

1.Każdy harcerz ma prawo do założenia własnej drużyny pod warunkiem spełniania wyżej wymienionych kryteriów.

2. Harcerz, który chce odejść z drużyny żeby założyć własną, zawiadamia o tym swojego bezpośredniego zwierzchnika czyli drużynowego macierzystej drużyny.

3. Drużynowy przekazuje informację do Komendanta Hufca 

4. Komendant Hufca zobowiązuje drużynowego do 3-miesięcznego przeszkolenia harcerza oraz wystawienia mu pisemnej rekomendacji do prowadzenia drużyny.

5. Po uzyskaniu opinii od drużynowego macierzystej drużyny kandydat zgłasza się do Komendanta Hufca, który podejmuje decyzję czy powierzyć mu funkcję drużynowego i otworzyć próbną drużynę.

6.Harcerz zakładający drużynę próbną powinien przeprowadzić akcję naborową do drużyny wśród nowych członków nie zrzeszonych dotąd w żadnej drużynie.

7. Każdy nauczyciel zakładający drużynę harcerską, który nigdy wcześniej nie był harcerzem albo był bardzo dawno jest zobowiązany w przeciągu roku od daty pierwszej zbiórki do zrobienia kursu drużynowych.

Dokumentacja drużyny w okresie próbnym
opis dokumentutypdata

Meldunek o założeniu drużyny / gromady

pdf24-10-2015[ Pobierz ]
203 kB

Deklaracja drużynowego

pdf23-10-2015[ Pobierz ]
213 kB

Deklaracja dla opiekuna drużyny

pdf23-10-2015[ Pobierz ]
207 kB

Meldunek z zakończenia okresu próbnego

pdf24-10-2015[ Pobierz ]
178 kB
Procedura założenia drużyny

 

Procedura założenia drużyny w Hufcu Jarosław

1. Złożenie meldunku z prośbą o otwarcie drużyny na okres próbny wraz z programem pracy drużyny.

2. Złożenie pisemnego zobowiązania do prowadzenia drużyny.

3. Okres próbny trwa od 2 – 6 miesięcy i jego długość wyznaczana jest przez Komendanta Hufca.

4. Po zakończeniu okresu próbnego Komendant Hufca zatwierdza rozkazem zakończenie okresu próbnego i powołuje drużynę do stanu osobowego Hufca.

5. Uzyskanie pisemnej zgody rodziców do prowadzenia drużyny (jeżeli kandydat na drużynowego jest w wieku od 16 do 18 lat)

6. Każdy niepełnoletni drużynowy musi posiadać pełnoletniego opiekuna drużyny, który musi być instruktorem Hufca Jarosław i nie pełnić funkcji drużynowego innej jednostki organizacyjnej

 

 

Wymagania do pozytywnego zamknięcia okresu próbnego drużyny:

 

1. Praca zgodna z odpowiednią metodyką – potwierdzeniem tej pracy może być np. książka pracy drużyny

2. Własna obrzędowość – drużyna w okresie próbnym jest zobowiązana do wypracowania własnej obrzędowości zawartej w programie pracy drużyny

3. Osiągnięcie liczebności minimum 16 osób (w szczególnych wypadkach komendant hufca może obniżyć tę liczbę do 12 osób), w wypadku drużyny wędrowniczej – 9 członków drużyny

4. W wypadku drużyny wędrowniczej musi ona przedstawić komendzie konstytucję drużyny

5. Osiągnięcie pozytywnej oceny realizacji programu pracy drużyny z okresu próbnego –opinie wystawia instruktor wyznaczony przez Komendanta Hufca , który bardzo dokładnie przegląda  dokumentację drużyny oraz jej działalność przez okres próbny.

6. Złożenie w hufcu meldunku z prośbą o zamknięcie okresu próbnego.

7. Zgody niepełnoletnich członków drużyny na przynależność do danej jednostki organizacyjnej

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )