lightbox

Wędrownicza dewiza

„Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj”.


W dewizie tej zawarty jest nakaz aktywności i służby.

Jest ona zaproszeniem do pracy nad sobą, do szukania miejsca w społeczeństwie.

Kodeks wędrowniczy

Być wędrownikiem to niemała sztuka, a dostępna tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie harcerską postawę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat, wędrownik,patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę.
Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna.

To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte,

to tajemnica współodczuwania przyrody i człowieka.

Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru,

lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec wschodów czy zachodów słońca.

To wyczucie wędrownik łatwo odszuka w sobie.

 

Wędrownik - jest zawsze gotów nieść pomoc.


Wędrownik - jest przyjacielem całego świata. Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal na coraz to nowe, nieznane szlaki, nie pozwala zastygnąć mu w wygodnym, osiadłym życiu, toczącym się zbyt wolno.

 

Wędrownik - spostrzega urok życia wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to,

czego inni w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć się nie umieją.

Wędrownik zna radość trudnych zwycięstw, urok przyrody, piękno zdobywania samotnie niewydeptanych ścieżek.


Wędrownik - stale uprawia wędrówki, wędruje w zimie, w lecie, na wsi, w mieście,

tropi miejsca,gdzie może być pożyteczny.

Drogę jego wędrówki wyznaczają wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )