Statut ZHP
opis dokumentutypdata

STATUT ZHP (tekst jednolity Statutu ZHP, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP)

pdf12-03-2018[ Pobierz ]
2 174 kB
System metodyczny
opis dokumentutypdata
pdf28-12-2015[ Pobierz ]
243 kB
Instrukcja kancelaryjna

     Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 132/2012

z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie

Instrukcji kancelaryjnej Związku Harcerstwa Polskiego

 

 

 

  1. Na podstawie § 70 pkt 12) Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP zatwierdza
    i wprowadza Instrukcję kancelaryjną Związku Harcerstwa Polskiego.
  2. Instrukcja kancelaryjna Związku Harcerstwa Polskiego wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  3. Załączniki do ww. Instrukcji:

- nr 1 Wzory i tryb używania pieczątek w ZHP,

- nr 2 Katalog identyfikacji wizualnej,

są obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. Terenowe i podstawowe jednostki organizacyjne ZHP mogą używać dotychczasowych materiałów (np.: papieru firmowego, wizytówek, folderów, tablic, itp.) do wyczerpania zapasów jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 91/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji kancelaryjnej Związku Harcerstwa Polskiego”.

 

 

 

Naczelnik

Związku Harcerstwa Polskiego

 

 

hm. Małgorzata Sinica

opis dokumentutypdata

Instrukcja kancelaryjna

docx03-03-2013[ Pobierz ]
126 kB

Katalog wizualny ZHP

pdf03-03-2013[ Pobierz ]
7 222 kB
Regulamin mundurowy

lightbox    lightbox

opis dokumentutypdata

Rozmiarówka do munduru

doc04-11-2015[ Pobierz ]
55 kB
Regulamin mundurowy ZHP
wprowadzony Uchwałą Głównej Kwatery ZHP
nr 59/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
pdf22-04-2015[ Pobierz ]
3 629 kB

Regulamin odznak ZHP

doc18-07-2013[ Pobierz ]
347 kB
Regulamin musztry
opis dokumentutypdata

Regulamin musztry i ceromoniału

doc03-03-2013[ Pobierz ]
374 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )