Rada Naczelna ZHP podjęła w dniu 18 listopada 2012 uchwałę, w której wyraziła najwyższe uznanie i oddała hołd tej niezwykłej postaci, harcerza i kapłana, który całym życiem pełnił służbę Bogu i ludziom. Rada Naczelna ZHP ogłosiła jednocześnie rok 2013 "Rokiem bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy" i zachęciła wszystkie komendy do podjęcia działań w celu jego uczczenia

 

lightbox

 

(...) wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejsze ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale najlepszą jest idea harcerstwa. Wychowanie młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak długo tylko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i popierać go nie przestanę. Czuwaj!

zapis w pamiętniku z dnia 16 stycznia 1930 roku

Środowiska harcerskie zaraz po beatyfikacji podjęły starania o nadanie patronatu bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego dla harcerstwa polskiego. Spełnieniem tego było w dniu 22 lutego 2003 r., w Dniu Myśli Braterskiej harcerstwa Jego ogłoszenie przez Jego Eminencję Księdza Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa decyzji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 20 września 2002 r. uznającego bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego za patrona harcerzy polskich.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )