lightbox      lightbox          lightbox
                       

Prawo i Przyrzeczenie

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Mam szczerą wolę
całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

PRAWO HARCERSKIE

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.
Czuwaj

Tradycyjne pozdrowienie harcerskie. Ma przypominać o konieczności stałej gotowości do czynu,

służby dla Ojczyzny,pracy dla innych i nad sobą.

Pozdrowienie to wprowadziła do polskiego skautingu w 1912 roku3 Lwowska Drużyna Żeńska im. Emilii Plater,założona (1911)

przez Olgę Drahonowską.

Drużyna ta zorganizowała w lipcu 1912 roku obóz,na którym postanowiono zastąpić używanewówczas „Czołem!”,

przejęte od Towarzystwa Sokół,obowiązującym do dzisiaj „Czuwaj!”.

Uznano bowiem, że w pozdrowieniu sokolim " Czołem" jest element czołobitności,uległości, że pochodzi ono od „chylę czoła”.

Pozdrowienie używane początkowo przez 3 LDŻ szybko rozpowszechniło się w pozostałych organizacjach skautowych

i przyjęte zostało jako oficjalne przez cały skauting.

Przejął je powstały w 1918 roku Związek Harcerstwa Polskiego.

 

C Z U W A J !

1.To znaczy wytęż wzrok

Abyś się czuł bezpieczny

By Twych poczynań każdy krok

Był mądry i skuteczny.

2.To znaczy wytęż słuch

Czy podstęp gdzieś nie czyha

To nieustanny myśli ruch

Harcerska służba cicha.

3.To znaczy w dzień i w noc

Strzec ojców swych spuścizny

To potężna Ducha moc

I służba dla Ojczyzny.

4.To znaczy pośród dróg

I zmiennych dni żywota

Aby wciąż z Tobą był

Bóg! Polska! Nauka! Cnota!

Krzyż harcerski

lightbox

 

Kształt Krzyża Harcerskiego jest wzorowany na najwyższym polskim odznaczeniu wojskowym Virtuti Militari, przyznawanym za bohaterstwo okazane na polu chwały. 

Ramiona krzyża oplata WIENIEC upleciony z liści DĘBOWYCH (symbolizujących męstwo, taki harcerz powinien okazywać pracując nad sobą w zmieniając świat) oraz LAUROWYCH (symbolizujących przyszłe zwycięstwo w tej pracy).

Centralną część krzyża zajmuje OKRĄG – symbol doskonałości, a w niego wpisana jest LILIJKA – symbol czystości. Tak jak przed wiekami igły magnetyczne w żeglarskich busolach wyznaczające północ i wskazująca żeglarzom drogę sporządzane były właśnie w kształcie lilijki, tak dzisiaj wskazuje ona harcerzom niezmienny kierunek harcerskich ideałów. Umieszczenie lilijki na harcerskim krzyżu świadczy także o przynależności harcerstwa polskiego do wielkiej rodziny skautowej. Od lilijki we wszystkie strony rozchodzą się PROMIENIE, zobowiązujące wszystkich harcerzy do propagowania ideałów harcerskich w świat…Na lilijce z krzyża, są dwie gwiazdki. Symbolizują one oczy harcerza, zawsze szeroko otwarte, uważnie obserwujące świat, gotowe dostrzec dobro i zło. Są symbolem oczu patrzących i widzących kiedy i gdzie harcerz może być pomocny.

Poziome ramiona krzyża zawierają napis „CZUWAJ”. Jest to pozdrowienie wszystkich polskich harcerzy, nawiązujące do tradycji rycerskich, z których wiele harcerstwo czerpie. Tym hasłem pozdrawiali się dawniej pełniący straż rycerze, by nawzajem się wesprzeć i przypomnieć o obowiązkach w chwili słabości. Również harcerze przypominają sobie w ten sposób o obowiązku nieustannego doskonalenia się, walki z własnymi słabościami oraz złem świata otaczającego.

Ponadto ramiona krzyża pokryte są wieloma maleńkimi kropkami – licznymi jak ZIARNA PIASKU, które przypominają o liczności harcerskiej (i skautowej) rodziny, oraz uświadamiające, jak wiele dobrych uczynków winien dokonać harcerz.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )