lightbox

Prawo i obietnica

 

 

 

Obietnica Zucha

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha

Prawo Zucha

1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Gwiazdki

    GWIAZDKI ZUCHOWE to program osiągnięcia przez zuchy określonego etapu rozwoju, przygotowującego do podjęcia zadań odpowiadających nazwie gwiazdki. Gwiazdki zuchowe wspierają rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny i społeczny zucha. Gwiazdki jako ważny element metodyki zuchowej pomagają drużynowemu w:

  1. wyrobieniu u zuchów umiejętności pracy nad sobą,
  2. kształtowaniu nawyków życzliwego współżycia w grupie rówieśników,
  3. kształtowaniu pojęcia mówiącego o znaczeniu człowieka w środowisku naturalnym,
  4. rozwijaniu potrzeb społecznych dziecka,
  5. konstruowaniu programu pracy.


         Zdobywanie gwiazdek nie odbywa się w systemie rocznym, tzn. zuch może zdobyć kolejną gwiazdkę po dokładnym wypełnieniu wszystkich wymagań programu poprzedniej gwiazdki.  Ukierunkowanie działań zucha powinno odbywać się tak, aby zuch więcej wiadomości i umiejętności zdobywał przez samodzielną pracę.
          Jedynym wymogiem, który zuch musi spełnić przed przystąpieniem do zdobywania gwiazdki, jest poznanie i zrozumienie Prawa Zucha oraz złożenie Obietnicy.

 GWIAZDKI
* ZUCH OCHOCZY

1. Złożyłem Obietnicę Zuchową. Dbam o swój mundur. Ochoczo biorę udział w zbiórkach gromady.
2. Chętnie służę radą i pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. Stale pomagam w pracach domowych.
3. Brałem udział w wycieczce lub innej formie turystycznej.
4. Znam symbole narodowe, hymn mojej Ojczyzny i potrafię godnie zachować się w sytuacjach, kiedy są używane.


** ZUCH SPRAWNY

1. Jestem dla innych przykładem dobrego zucha. Ważne sprawy gromady i swoje potrafię omówić i załatwić w Kręgu Rady.
2. Potrafię zaplanować swój dzień, znajdując czas na naukę, zabawę i pracę domową. Wykonałem (-am) pożyteczną pracę dla domu rodzinnego.
3. Zorganizowałem (-am) gry i zabawy dla kolegów samodzielnie lub z szóstką. Aktywnie spędziłem (-am) ferie zimowe (w jednej formie).
4. Zdobyłem (-am) najważniejsze wiadomości związane z historią mojej miejscowości.


*** ZUCH GOSPODARNY

1. Zorganizowałem (-am) wraz z gromadą akcję gospodarczą, która przyczyniła się do wzbogacenia majątku gromady.
2. Nawiązałem (-am) kontakt z harcerzami i dowiedziałem (-am) się, jak można zostać harcerzem. Wykonałem (-am) z nimi pożyteczną pracę dla środowiska.
3. Zdobyłem (-am) odznakę „Siedmiomilowe buty” lub uczestniczyłem (-am) w harcerskiej formie wypoczynku.
4. Znam obrzędy i zwyczaje drużyny harcerskiej, z którą nawiązałem (-am) kontakt. Wiem, kto jest bohaterem tej drużyny i szczepu, w którym ona działa.

Sprawności

Tryb zdobywania sprawności zuchowych

1. Zespołowe zdobycie sprawności polega na aktywnym udziale zucha w zabawach gromady. W zdobywaniu sprawności należy uwzględnić:
– podjęcie w Kręgu Rady decyzji o tym, w co się będziemy bawić, czyli o wyborze sprawności,
– wspólną zabawę wynikającą z programu danej sprawności,
– wspólną zabawę z wykorzystaniem umiejętności i istotnych elementów zbiórek, które umożliwiają podsumowanie cyklu i podjęcie decyzji o przyznaniu sprawności,
– indywidualne przyznanie sprawności każdemu zuchowi. Decydują o tym wszystkie zuchy wraz z przybocznymi i drużynowym w Kręgu Rady,
– obrzędowe nadanie sprawności połączone z wręczeniem znaczka sprawności.

2. Indywidualne zdobycie sprawności polega na zrealizowaniu wybranych przez zucha działań oraz prezentacji w trakcie zbiórki wybranych wspólnie z drużynowym efektów tych działań. W indywidualnym zdobywaniu sprawności należy uwzględnić:
– wybrane przez zucha sprawności i wspólne ustalenie z drużynowym lub przybocznym zadań wynikających z jej programu,
– wykonanie ustalonych zadań. Realizacja tych zadań jest wspierana przez drużynowego lub przybocznego w zależności od potrzeb zucha,
– prezentację na zbiórce wybranych wspólnie z drużynowym zadań i podjęcie wspólnej decyzji w Kręgu Rady o przyznaniu sprawności.

3. Sprawności można zdobywać zespołowo lub indywidualnie pamiętając o dostosowaniu programu do przyjętego sposobu realizacji.

4. Dziecko wstępujące do gromady uczestniczy w zdobywaniu sprawności i może ją mieć przyznaną przed złożeniem Obietnicy.

III. Zasady ogólne

1.
Podstawowy zestaw programów sprawności ogłasza Naczelnik ZHP.
Programy sprawności występują w dwóch grupach:
– realizowanych zespołowo,
– realizowanych indywidualnie.

2. Zdobycie sprawności potwierdzane jest w książeczce zucha oraz naszyciem znaczka sprawności na mundurze.

Konspekt zbiórki

Święto pieczonego ziemniaka – zbiórka w terenie

 

 

Cel: Poznanie przez zuchy zwyczajów ludowych , podziwianie piękna jesiennej przyrody oraz pokazanie zuchom bezpiecznego palenia ogniska

 

Zamierzenia: Po zbiórce zuchy będą wiedziały jakie są oznaki jesieni, będą znały pojęcie zwyczajów ludowych,

 

Przebieg:

1.Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

 

2.Gawęda – znalezienie ukrytego zaproszenia na Święto Pieczonego Ziemniaka, że Pani Jesień zaprasza ich na wielkie święto, bo za chwilę będzie się żegnać, bo już czeka zima i chce ich ugościć swoimi  skarbami.

 

3.Przybycie Pani Jesieni , która wyprowadza zuchy w miejsce gdzie jest przygotowane ognisko.

 

4.Gry i ćwiczenia: Zuchy dostają karteczki z napisami  6 pór roku (przedwiośnie, wiosna, lato jesień, przedzimie, zima), muszą je ułożyć w odpowiedniej kolejności oraz dopasować daty do 4 pór roku.

 

5.Majsterka – Przygotowanie ziemniaków do pieczenia.

 Zwinięcie każdego ziemniak w folię i zebranie ich w jedno miejsce,

Nadziewanie ziemniaków na przygotowane patyczki.

 

6.Pani Jesień odbiera od dzieci przygotowane ziemniaki i wrzuca je do ogniska oraz ustawia patyczki przy ognisku.

 

7.Pani Jesień wyciąga z pudła przygotowane jesienne przybrania dla dzieci . Zuchy przypinają ozdoby do ubrań i śpiewają jesienne piosenki

 

8.Pani Jesień wybiera ziemniaki z ogniska i rozdaje na talerzyki dzieciom

 

9.Konsumpcja ziemniaków z zachowaniem zasad kulturalnego jedzenia

 

10. Wygaszenie ogniska

 

11. Obrzędowe zakończenie zbiórki

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )