Aktualności

Zaliczenie służby instruktorskiej
Druhny, Druhowie,
 
Zapraszam do składania wniosków o zaliczenie służby instruktorskiej za pośrednictwem formularza https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzdZvSSXo6-BAopDviEBl3HdUNkxEMTJZU1pVNTdDRldWMUZRV1k1MkFaMS4u

 

Wnioski można składać do końca września br.
 
Podaję kilka ważnych wyjątków dotyczących zaliczania służby z Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej:
 
Służbę zalicza się instruktorowi, który:
1)      pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
2)      przestrzega Statutu ZHP,
3)      uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,
4)      zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.
 
Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa do końca września właściwemu komendantowi bezpośredni przełożony instruktora lub sam zainteresowany instruktor.
 
Zaliczenia służby dokonuje komendant hufca - instruktorom z przydziałem do hufca.

HARCERSKI START

 

Serdecznie zapraszamy

 

lightbox

Rajd rowerowy w dn. 20.09.2020

20.09.2020 przy pięknej słonecznej pogodzie udaliśmy się na kolejny rowerowy wypad. Tym razem trasa naszego rajdu rowerowego wiodła od Hufca ZHP Jarosław na Cmentarz w Maleniskach gdzie pochowani zostali piloci, którzy zostali zestrzeleni 11 września 1939 roku nad Pawłosiowem. Następnie przez ścieżki - obok strzelnicy "Anna", której historyczne początki sięgają okresu przed I wojną światową, techniczne autostrady do Sanktuarium Matki Bożej Chłopickiej. Tam ksiądz proboszcz Jacek Książek w bardzo przystępny sposób opowiedział historię kościoła i obrazu Matki Bożej oraz opowiedział wiele historycznych już ciekawostek. Dalej polami udaliśmy się do miejscowości Morawsko gdzie była chwila wytchnieniu, czas na pogranie w plenerowe szachy. Mieliśmy również możliwość skosztować jak smakuje rzepa, którą dh. Rafał "zmaterializował" w swoim magicznym plecaku, w którym ma wszystko... :)  Z Morawska udaliśmy się do Lasu Kidałowickiego, miejsca bardzo ważnego dla naszego Hufca, ponieważ to właśnie w nim zginęła Patronka naszego Hufca. Po wysłuchaniu krótkiej historii życia i śmierci "Basi" udaliśmy się z powrotem pod budynek Hufca, gdzie zakończyliśmy nasz niedzielny rajd.

ROWEREM PO OKOLICY

lightbox

POŻEGNANIE

Zmarł doc. dr hab. Stanisław Sobocki, Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia, Przyjaciel naszego Hufca.

Przed wybuchem II wojny światowe wstąpił do harcerstwa. Jako młody chłopak uczestniczył w 1944 roku w ekshumacji naszej Patronki Czesławy "Baśki" Puzon. Później bez reszty poświęcił się medycynie.Pracując od 1953 roku jako lekarz, zaangażowany bez reszty w swój zawód, nie działał czynnie w harcerstwie , ale pozostał naszym przyjacielem. Podczas spotkań dzielił się z nami wspomnieniami o przedwojennych i powojennych ogniskach, harcach i harcerskich przygodach.
Po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego , pozostaje się harcerzem do końca życia, dlatego możemy na pożegnanie napisać : Żegnaj druhu Stanisławie. Nie nosiłeś harcerskiego munduru, ale przez całe życie pełniłeś służbę ludziom i swojej małej Ojczyźnie. Czuwaj!

 

lightbox

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )