Aktualności

lightbox

lightbox

Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej: specjalność rowerowa

Zapraszamy kadry hufców na kolejne szkolenie podnoszące kwalifikacje i bezpieczeństwo pracy z naszymi wychowankami. To znakomita okazja do rozwoju specjalności rowerowej i turystycznej w hufcach. Kurs odbędzie się w Rzeszowie.

TERMIN KURSU:
28-29 września 2021 - webinaria teoretyczne w godzinach 15:30-20:00
2 października 2021 - część praktyczna zakończona egzaminem w Rzeszowie

 

SKŁADKA: 150 zł (dla kadry naszej chorągwi)
Limit miejsc na kurs NIE jest ograniczony.

Dane do przelewu:
Chorągiew Podkarpacka ZHP
35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
Nr konta bankowego: 21 1240 2614 1111 0010 6755 6020
Tytułem: DSZ Kurs Instruktora Rowerowego + imię i nazwisko

 

WYMAGANIA:
- niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki rowerowej;
- odpowiednia (do pory roku i warunków atmosferycznych) odzież i obuwie.
- drugiego dnia kursu wymagany jest rower - własny lub wypożyczony we własnym zakresie.

 
PROGRAM KURSU:
- Turystyka rowerowa jako forma turystyki kwalifikowanej.
- Prawo oświatowe, a organizacja imprez turystyki kwalifikowanej.
- Prawo turystyczne i drogowe w aspekcie turystyki rowerowej.
- Wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego - odpowiedzialność organizatora.
- Organizacja imprez turystyki rowerowej.
- Bezpieczeństwo w turystyce rowerowej.
- Znakowane szlaki rowerowe.
- Metodyka prowadzenia wycieczek rowerowych.
- Krajoznawstwo w turystyce rowerowej.
- Rekreacja i animacja czasu wolnego.
- Ćwiczenia terenowe: prowadzenie turystycznej grupy rowerowej w warunkach miejskich i na szlaku, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy pilotażu i przewodnictwa turystycznego, praca z mapą, orientacja w terenie.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 sierpnia 2021.
Termin przyjmowania wpłat: 5 września 2021.
 
 
Działanie dofinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Zapraszamy na III Złaz Funkcyjnych

Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP zaprasza zastępowych, przybocznych i drużynowych z Chorągwi Podkarpackiej ZHP do udziału w Złazie Funkcyjnych, który odbędzie się w Gorajcu w dniach 3-5 września 2021 r.

Co?

Złaz Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

Gdzie?

Gorajec, gm. Cieszanów, Podkarpackie, Polska

Kiedy?

3-5 września 2021 r.

Dla kogo?

Zastępowi, przyboczni i drużynowi z Chorągwi Podkarpackiej ZHP (min. wiek - 12 lat) w zastępach z jednej metodyki. Oprócz tego drużyna sztabowa oraz instruktorzy, seniorzy.

Jaki program?

Program będzie oparty o wędrówki, inspiracje, spotkania i uczty (ognia, wspólnoty i muzyki)

Za ile?

Składka zadaniowa 80 zł (drużyna sztabowa 30 zł) - dla członków Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

Jak się zgłosić?

Zastępy do 20 sierpnia 2021r. w porozumieniu ze swoją komendą hufca.

 

O pierwszym Złazie Funkcyjnych można przeczytać tutaj.

 

Szczegółowe informacje organizacyjne, program i zasady uczestnictwa można znaleźć tutaj.

Zgoda rodziców na udział w złazie (pełnoletni nie wypełniają) - tutaj.

Formularz zgłoszeniowy zastępów - tutaj.

Formularz zgłoszeniowy Drużyny Sztabowej - tutaj.

Dzięki grantowi "Tu mieszkam, tu zmieniam Eko", który otrzymaliśmy od Fundacji Santander, przy Hufcu ZHP powstaje mural połączony z ekologicznym Polskim Ogrodem. Sceny z regionu przedstawione na muralu będą się tematycznie komponować z nasadzeniami roślin przed muralem, jak również z zadaniami i grami dedykowanymi dla całości kompozycji. Dzieci i młodzież przy pomocy zadań edukacyjnych z zakresu etnobotaniki, tradycji i historii Polski wyrażonej za pomocą poezji, pieśni i artefaktów narodowych, będą mogły poznać walory przyrodniczo - tradycyjno - historyczne regionu, z którego pochodzą, regionu bardzo bogatego w te treści. Prace nad całością projektu cały czas trwają.

 

lightbox

lightbox
lightbox lightbox
lightbox lightbox

 

Honorowy Obywatel Miasta
lightbox

 

 

 

 

 

Z jarosławskiego środowiska harcerskiego wywodzi się wiele osób zasłużonych dla miasta i regionu. Jedną z nich jest Służebnica Boża hm.Anna Jenke, harcerka, nauczycielka, działaczka społeczna.

Uchwałą nr 398/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 roku został Jej nadany pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Pani Marii Piśko.

Relacja z wydarzenia dostępna jest pod linkiem: http://miastojaroslaw.pl/artykul/1104/posmiertny-tytul-honorowego-obywatela-miasta-jaroslawia-dla-anny-jenke
 

lightbox

 lightbox
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )